• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/mustafa.mengur
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905325785139
  • https://www.instagram.com/maras.ok46/
  • https://www.youtube.com/channel/UCQVwGLmI9UTomcVWGCBRJyQ
                                                                   

TGTOF İl Temsilcilerinin 15 İlde Atamaları Yapıldı


Federasyonumuz tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teklif edilen 15 ile ait “İl Geleneksel Türk Okçuluk Temsilcisi” görevlendirme talebi sonuçlandı.

Bakanlığın 24/07/2020 tarihli ve 58 sayılı onayı sonrası GSB Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirme yazısında Federasyonumuzca bildirilen isimlerin uygun görüldüğü ve görevlendirildiği iletildi. Böylece Adana, Amasya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Karabük, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için TGTOF temsilcileri resmi olarak netleşmiş oldu.

Başkan Toksöz’den Kutlama

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz yaptığı açıklama ile hem yeni temsilcileri kutladı hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toksöz; “Öncelikle bu görevlendirmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu arkadaşlarımız Federasyonumuzu il seviyesinde temsil edecek, yapılacak organizasyonlar, resmi izinler, tanıtım faaliyetleri gibi konularda gerekli koordinasyonu sağlayacak, görevli olduğu il ile ilgili gerekli raporlamaları ve geri bildirimleri bize yapacak, kısaca sorumlu olduğu ilde Türk Okçuluğunun gelişmesi ve yaygınlaştırılması için omuz omuza yürüyeceğimiz kişiler olacak. Bu görev bilinci ve sorumluluğu içinde hareket edeceklerine yürekten inanıyoruz…

Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen bir salgın hastalık ile karşı karşıyayız. Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde hamdolsun şimdiye dek çok çok vahim tablolarla karşılaşmadık. Ancak tedbiri her zamankinden daha fazla önemsememiz gereken bir dönemeçteyiz. Günlük yaşantımızı etkileyen bu süreç elbette Federasyon olarak planladığımız faaliyetleri de direkt etkiledi. Biz de bu süreci taze bir Federasyon olarak daha çok organizasyon ve yapılanma ile ilgili yönlerimizi güçlendirme fırsatı olarak değerlendirdik. Sporcularımız için de antrenmanlarını güvenli yapabilmeleri içim kılavuzlar oluşturduk. Temennimiz hep birlikte ok atacağımız organizasyonlarda yeniden birlikte olabilmek.

Geleneksel Okçuluk faaliyetlerinin ve kulüp sayılarının görece yoğun olduğu bu 15 il dışında kalan illerimiz içinde çalışmalarımız en kısa sürede sonuçlanacak şekilde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bu süreci sabırla bekleyen tüm camiamıza şimdiden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Diğer İllerin Durumu

Federasyonumuz, görevlendirmesi yapılan 15 ilin dışında tüm illerdeki temsilcilerin belirlenmesi konusunda çalışmalarına hassasiyetle ve kesintisiz devam ediyor. Bu çalışma kapsamında Bakanlığa teklif edilen yeni adaylar olmakla birlikte öncelik, Geleneksel Türk Okçuluk faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde yoğunlaşıyor.

Görevlendirilen İl Temsilcileri

  SN  İLİGÖREVLENDİRİLEN İL TEMSİLCİSİNİN ADI SOYADI
  1ADANAERHAN UZMAN
  2AMASYACÜNEYT GÜMÜŞ
  3BURSAAHMET ZİYA ÇELİK
  4ERZURUMFATİH ÖZBAYRAKTAR
  5ESKİŞEHİRSÜLEYMAN ÜNALAN
  6KARABÜKMUSTAFA YILMAZ
7KAHRAMANMARAŞMUSTAFA MENGÜR
  8KARAMANOSMAN GÖZEL
  9KASTAMONUCENGİZ GÜNDAY
  10KONYAALPASLAN YEŞİLKAYA
  11MANİSABURHAN AKDAŞ
  12MARDİNŞEYHMUS ALTINTERİN
  13SAMSUNRECEP ŞENGÜL
  14SİVASMEHMET COŞKUNER
  15TOKATHAKAN AHMET BİCE

Spor Dalı Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

06.12.1990 tarihli ve 20717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL SPOR DALI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ’nde, il spor dalı temsilcisinin görev ve sorumlulukları Madde 7 ve 8’de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Spor Dalı Temsilcilerinin Görevleri

Madde 7- Spor dalı temsilcilerinin görevleri şunlardır.

a – Federasyonlarının görevlerine uyumlu olarak mahalli spor temaslarının programlarını yürütürler ve yürütülmesini izleyip, denetlerler.

b – Spor teşekküllerinin, sporcuların spor temasları programını ilgili federasyonun faaliyet programı ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor temasları programları ve bütçe imkanlarını gözönünde bulundurarak bağdaştırmak suretiyle mahalli spor temasları programını hazırlar, il ve ilçe müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar.

c – Genel Müdürlük genelgelerinin, il müdürlüğü ile birlikte spor teşekkülleri ile ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlar.

d – Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, monitör, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, federasyonları ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür.

e – Spor mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat düzenlemesi için önerilerde bulunurlar.

f – Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlarlar.

g – Federasyonların o mahalde verecekleri temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi görevleri yaparlar.

h – Spor teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme bağlarlar.

ı – Kendi spor branşındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, gençlik ve spor il başkanlığı yıllığına konulmasını sağlarlar,

j – Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin il’i temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alırlar.

k – Spor dallarında ihtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmaları yürütürler.

l – Spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere il müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

Spor dalı Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Spor dalı temsilcileri, federasyonların mahalli teknik spor yöneticileri ve mahallindeki spor temasları uygulamalarının resmi ve teknik merciidirler.

Spor dalı temsilcileri, bağlı oldukları federasyonların statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyonlara ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle gençlik ve spor il başkanlığına karşı sorumludurlar.

Her ay il veya ilçe müdürlüğünce yapılacak olan toplantılara katılarak branşları ile ilgili bilgi ve rapor verirler. Branşlarının daha iyi duruma getirilmesi için öneride bulunurlar. İl spor dalı temsilcileri 6 ayda bir ilgili federasyona branşları hakkında rapor verirler. Üzerine zimmetli demirbaşları teslim etmeden görevlerinden ayıramazlar.

  
251 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Türkiye'de Bugün
Maraş Bugün
Hava Durumu
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret3113260